Pelajaran 4 *16-22 Julai Bersukaria Di Hadapan Tuhan: Sanktuari dan Perbaktian

 16 SABAT PETANG

     Bacaan Untuk Pelajaran Minggu Ini: Keluaran 25:1–22; 29:38, 39; Keluaran 35; Ulangan 12:5–7, 12, 18; 16:13–16.

      Ayat Hafalan: “Kamu harus bersukaria di hadapan TUHAN, Tuhanmu, kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu” (Ulangan 12:12).

     Leo Tolstoy, seorang penulis berbangsa Rusia telah menulis mengenai seorang teman yang, ketika hampir mati, telah menerangkan keadaannya sendiri yang kehilangan iman. Orang itu berkata bahawa sejak kecil lagi dia telah berdoa, tindakannya sendiri dalam renungan dan kebaktian peribadi sebelum tidur. Suatu hari setelah kembali dari berburu bersama abangnya, dan ketika bersedia hendak tidur dalam bilik yang sama lalu dia berlutut untuk berdoa. Abangnya memandang kepadanya dan berkata, “Engkau masih melakukan perkara ini?” Sejak dari saat itu dia tidak pernah berdoa lagi, tidak pernah berbakti lagi dan tidak pernah menunjukkan imannya. Kata-kata, “Engkau masih melakukan perkara ini?” mendedahkan betapa kosong dan sia-sia ritual ini kepadanya selama ini lalu dia berhenti.

                Cerita ini menggambarkan bahaya terhadap suatu hal yang sekadar ritual. Perbaktian perlu datang dari hati, dari jiwa dan dari satu hubungan sejati dengan Tuhan. Itulah sebab minggu ini kita akan mempelajari upacara purba di sanktuari yang dilakukan oleh bangsa Israel yang telah menjadi pusat perbaktian mereka dan mengambil pelajaran daripadanya tentang cara kita memiliki satu kehidupan perbaktian yang lebih dalam.

 *Sila kaji pelajaran minggu ini untuk persediaan Sabat, 23 Julai.

 AHAD                17 Julai      

“Supaya Aku Akan Diam Di tengah-tengah Mereka”      

            “Engkau membawa mereka dan Kaucangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri; di tempat yang telah Kaubuat kediamanMu, ya TUHAN; di tempat kudus, yang didirikan tanganMu, ya TUHAN” (Keluaran 15:17).

            Inilah merupakan catatan pertama dalam Kitab Suci mengenai sanktuari (rumah Tuhan). Ia dinyanyikan sebagai sebahagian daripada nyanyian pembebasan oleh umat Israel setelah pelepasan mereka dari Mesir. Ayat itu berbicara bukan sahaja mengenai sanktuari tetapi juga menunjukkan bahawa ia akan menjadi tempat kediaman Tuhan di bumi ini. Istilah Ibrani yang diterjemahkan sebagai “kediaman” datangnya dari kata dasar yang bermaksud, secara literal, “duduk.” Adakah Tuhan benar-benar akan diam, “duduk,” di tengah-tengah umatNya di dunia?

Sila baca Keluaran 25:1–9. Apakah di antara dua perkara utama yang kita pelajari dari ayat ini dan mengapakah ayat ini menakjubkan? (Sementara anda memikirkan jawapannya, fikirkan mengenai siapa Tuhan, kuasaNya, kuasa dan keagunganNya.)

             Tuhan yang telah membebaskan bangsa Israel kini akan diam bersama mereka. Tuhan sama yang telah melaksanakan banyak “tanda dan keajaiban” yang menakjubkan (Ulangan 6:22), Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, kini akan berdiam bersama dengan umatNya. Fikirkan mengenai kehadiran Tuhan yang sangat dekat!

            Di atas segalanya, Dia akan tinggal di dalam bangunan yang umat manusia berdosa telah bina. Dia, yang telah mengfirmankan kewujudan dunia, boleh saja Dia mengungkapkan firman dan tercipta satu bangunan yang serba indah. Sebaliknya, Ia membuat umatNya yang dengan intim dan rumit terlibat dalam penciptaan tempat itu bukan saja untuk tempat kediamanNya tetapi tempat yang akan menjadi pusat kepada semua ibadah bangsa Israel.

            Bangsa Israel tidak membina sanktuari itu menurut piawai manusia. Di sebaliknya, ia dibina “Menurut segala apa yang Kutunjukkan kepadamu ……, demikianlah harus kamu membuatnya” (Keluaran 25:9). Setiap aspek bangunan rumah Tuhan yang di bumi itu semestinya melambangkan Tuhan yang kudus dengan betul dan layak bagi hadiratNya.

            Setiap hal mengenainya akan mendorong suatu perasaan terpegun dan hormat. Kerana, inilah yang akan menjadi tempat kediaman Pencipta alam semesta.

Bayangkandiri anda berdiri di hadapan sebuah bangunan dengan kesedaran bahawa di dalam bangunan itu sendiri, Yahweh, Tuhan Pencipta, yang telah mencipta langit dan bumi tinggal di dalamnya. Apakah jenis tingkah laku yang ada pada diri anda dan mengapa? Apakah yang jawapan anda katakan kepada anda tentang tingkah laku anda semasa kebaktian?     

ISNIN                           18 Julai   

Terdorong Hatinya        

            Sebagaimana kita telah pelajari kelmarin, bukan saja Tuhan memilih untuk tinggal bersama umatNya, Dia melakukan itu di dalam bangunan yang akan di bina oleh mereka sendiri yang berbeza dengan suatu bangunan  yang dibinaNya secara luarbiasa. Iaitu, Dia telah membuat mereka turut terlibat secara langsung, suatu tindakan yang semestinya telah membuat mereka tertarik lebih dekat kepadaNya. Bersama-sama dengan hal itu, Dia tidak mencipta melalui suatu mukjizat perkakas yang akan digunakan untuk membina bangunan tersebut.

Silabaca Keluaran 35. Apakah yang sedang berlaku di sini dan apakah pengajaran penting yang kita boleh ambil dari hakikat ini untuk diri kita sendiri berhubung seluruh hal mengenai perbaktian?  

            Perhatikan penekanan kepada perkataan terdorong. Tuhan telah berkata, “setiap orang yang terdorong hatinya” (Keluaran 35:5), dan “setiap orang yang tergerak hatinya” (Keluaran 35:21) telah menyambut panggilan itu. Ini bermakna bahawa tidak terdapat sebarang api dan guruh serta suara nyaring dari gunung Sinai mengarahkan mereka untuk menyerahkan pemberian ini. Di sebaliknya, di sini kita melihat satu pekerjaan Roh Kudus yang tidak pernah memaksakan diriNya kepada sesiapapun. Kerelaan mereka untuk memberi menyatakan rasa terima kasih dan kesyukuran. Kerana, lihat saja apa yang Tuhan telah lakukan untuk mereka.

            Perhatikan juga bahawa umat itu bukan sahaja rela untuk menyerahkan pemberian kebendaan, masa dan bakat mereka serta juga keupayaan pekerjaan mereka yang kreatif: “Semua perempuan yang tergerak hatinya” (ayat 26); “setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu” (Keluaran 36:2).

            Dengan memberi sebagaimana yang mereka telah perbuat, apakah yang bangsa Israel sedang lakukan, sebelumpun bangunan sanktuari itu didirikan?

            Kita sering memikirkan acara kebaktian sebagai satu kumpulan umat yang berkumpul bersama untuk menyanyi, berdoa dan mendengar khutbah. Sementara hal itu sememangnya benar, perbaktian tidak terhad kepada perkara tersebut. Apa yang umat Israel lakukan di sini ialah berbakti. Setiap tindakan penyangkalan diri dalam menyerahkan harta benda mereka, atau masa mereka sendiri, atau bakat mereka sendiri untuk keperluan Tuhan mereka merupakan satu tindakan kebaktian.

 Fikirkan mengenai tindakan anda sendiri dalam memberi—persepuluhan, persembahan, masa dan kebolehan. Bagaimanakah anda telah mengalami apa maknanya berbakyi melalui tindakan seperti ini? Dengan menyerahkan diri anda sendiri, bagaimanakah anda diperkayakan kembali sebagai ganti?      

SELASA             19 Julai  

Korban Bakaran Yang Berterusan      

            Inilah yang harus kauolah di atas mezbah itu: dua anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu … pada waktu pagi dan domba yang lain … pada waktu senja.” (Keluaran 29:38, 39).

            Korban doma setiap hari, iaitu “korban bakaran yang tetap” [tidak henti-henti] (ayat 42) adalah bertujuan mengajar umat itu tentang keperluan tetap mereka akan Tuhan dan kebergantungan mereka kepadaNya untuk pengampunan dan penerimaan. Api di atas mezbah haruslah menyala secara berterusan setiap hari siang dan malam (Imamat 6:8–13). Api ini dapat berfungsi sebagai peringatan abadi tentang keperluan mereka untuk seorang Juruselamat.

            Tuhan tidak pernah merencanakan agar persembahan harian domba akan hanya bersifat sebagai suatu tindakan ritual atau rutin. Ia haruslah suatu waktu untuk satu “minat yang mendalam kepada para pemyembah,” satu waktu persediaan untuk perbaktian, dalam doa senyap dan “dengan hati yang bertaubat dengan telus dan pengakuan dosa.” Iman mereka haruslah  Iman mereka adalah untuk memahami janji-janji tentang seorang Juruselamat yang akan datang, Domba sejati Tuhan yang akan mencurahkan darahNya bagi dosa-dosa seluruh dunia (sila lihat Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, ms. 353).

Bagaimanakahayat-ayat berikut mengaitkan kematian Kristus kepada korban bakaran dalam sistem Perjanjian Lama? Ibrani 10:1–4; 1 Petrus  1:18, 19. 

            Dalam Ibrani 10:5–10, Paulus memetik ayat dari Mazmur 40:6–8 yang menunjukkan bahawa Kristus telah memenuhi makna sebenar kepada persembahan korban. Dia mengatakan bahawa Tuhan tidak senang melihat korban-korban tersebut tetapi ia bermaksud sebagai suatu waktu untuk bersedih kerana dosa, untuk pertaubatan dan berpaling dari dosa. Sama halnya dengan ini, pemberian AnakNya sebagai korban utama akan menjadi suatu saat penderitaan yang mengerikan dan kesedihan menyayat hati untuk Bapa dan Anak. Paulus juga menekankan bahawa perbaktian yang sejati haruslah sentiasa mengalir dari hati yang sudah diampuni, dibersih dan dikuduskan dan yang bersukacita dalam menuruti Dia yang membolehkan segala perkara ini terjadi. “Karena itu, saudara-saudara, …. aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan: itu adalah ibadahmu yang sejati.” (Roma 12:1).

            Makna utama bagi perbaktian ialah menyerahkan diri kita sepenuh kepada Tuhan sebagai satu persembahan hidup. Apabila kita menyerahkan diri kita terlebih dahulu, maka persembahan, pujian dan hati kita akan menyusul. Tingkah laku seperti ini adalah satu perlindungan pasti daripada ritual yang tidak bermakna dan sia-sia.

Tanyadiri anda soalan berikut: Sudahkah saya serahkan segala-galanya kepada Kristus, yang telah mati untuk dosa-dosa saya? Atau adakah terdapat suatu sudut dalam hati atau kehidupan saya yang saya tidak rela serahkan? Jiak adam apakah dia dan bagaimanakah saya boleh meninggalkan?      

RABU                                  20 Julai      

Perhubungan Dengan Tuhan      

            Salah satu aspek utama untuk menjadi seorang Kristian dan memiliki satu hubungan menyelamatkan dengan Yesus ialah dengan mengenali Tuhan. Yesus sendiri telah berkata, “Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus” (Yohanes 17:3). Sama seperti mana-mana jenis hubungan yang lain, berkomunikasi adalah kuncinya.

Silabaca Keluaran 25:10–22.  Apakah yang diminta untuk dilakukan oleh umat itu di sini dan apakah janji yang diberikan? 

            Di atas peti perjanjian yang mengandungi hukum Tuhan yang kudus dan termaktub pada takhta pendamaian terletaknya hadirat Tuhan sendiri dalam kemuliaan  Shekinah. Di sana “Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman” (Mazmur 85:10). Di sana, dari mezbah pedupaan dalam Tempat Yang Kudus, asap naik ke atas melambangkan doa oleh umat Tuhan bercampur dengan kebaikan dan pengantaraan Kristus.

            Di tengah-tengah semua ini ialah janji: “Dan di sanalah Aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan Kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel” (Keluaran 25:22).

            Tuhan menjanjikan kepada umatNya bukan sahaja kehadiranNya; Dia juga berjanji akan berkomunikasi dengan umatNya, berbicara dengan mereka dan memimpin mereka ke jalan yang mereka harus lalui.

Apakah yang ayat ini janjikan kepada kita? Mazmur 37:23, 48:14, Amsal 3:6, Yohanes 16:13.

            Sudah tentulah hari kita kita tidak ada sanktuari di bumi, tetapi kita sememangnya memiliki janji mengenai pimpinan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita jika kita berserah kepadaNya. Umat percaya manakah yang tidak pernah melihat kepimpinan Tuhan dalam suatu detik pada kehidupan mereka?

            Di sini juga munculnya perbaktian. Kita mesti menyembah Tuhan dalam sifat tunduk, menyerah dan kesediaan untuk dipimpin. Hati yang diserahkan kepada Tuhan dalam doa, pengakuan, hormat dan penyerahan, suatu  hati yang sedar tentang keperluan keselamatan, kasih kurnia dan pertaubatan pada dirinya sendiri adalah hati – penuh dengan pujian penyembahan kepada Tuhan– yang akan dituntun ke jalan yang diingini Tuhan. Akhirnya, perbaktian sejati seharusnya dapat membantu anda untuk menjadi lebih terbuka kepada pimpinan Tuhan kerana ia seharusnya membantu anda mempelajari satu tabiat yang beriman dan penyerahan. Tidak ada yang sia-sia dalam bentuk perbaktian seperti ini. 

KHAMIS  21 Julai      

Bersukaria Di Hadapan Tuhan     

            Sebahagian besar daripada Kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan tertumpu kepada upacara sanktuari – pembinaan, upacara, korban dan persembahannya yang dipersembahkan di sana serta pekerjaan pelayanan oleh para imam. Ia merupakan satu tempat yang sangat suci dan kudus. Kerana ia bukan sahaja tempat yang didiami oleh Tuhan, ia juga merupakan tempat yang umat Israel datang untuk mendapat keampunan dan penyucian dosa. Ia merupakan tempat yang bangsa Israel belajar dan mengalami Injil.

            Pada masa sama, kita harus jangan menganggap bahawa bahawa idea perbaktian yang diamalkan oleh bangsa Israel adalah dingin, steril dan suatu yang formal. Tuhan telah menetakan satu panduan yang ketat tentang apa yang perlu dilakukan, tetapi panduan ini bukanlah suatu yang muktamad dengan sendirinya. Di sebaliknya, ia merupakan satu jalan kepada suatu yang muktamad, dan yang muktamad ialah bahawa umatNya akan menjadi satu bangsa perjanjian yang kudus, riang dan setia yang akan mengajar dunia mengenai Tuhan yang sebenar (Keluaran 19:6, Ulangan 4:5–7, Zakharia 8:23).

Apakah yang ayat ini beritahu kepada kita mengenai Ibadah bangsa Israel di sanktuari? Imamat 23:39–44; Ulangan 12:5–7, 12, 18; 16:13–16.   

            Salah satu uasaha besar yang sedang dihadapi oleh gereja dalam zaman kita masa kini ada kaitannya dengan perbaktoan dan cara-cara perbaktian. Dari satu sudut, acara dalam gereja boleh bersifat dingin, formal, hambar dan semestinya tanpa sukacita. Bahaya yang satu lagi ialah bahawa emosi boleh menjadi faktor yang mengawal: apa yang umat inginkan ialah suatu masa yang menggembirakan, “bersukacita” dalam Tuhan dengan mengesampingkan sebarang bentuk penurutan khusus terhadap kebenaran Alkitab.

            Satu perkara penting yang harus diingat, satu pelajaran yang kita boleh pelajari daripada contoh dalam upacara sanktuari ialah bahawa semua Ibadah yang sejati, yang seharusnya membawa kepada sukacita, haruslah dilakukan dalam konteks kebenaran Alkitab. Tuhan telah memberikan kepada bangsa Israel satu peraturan yang jelas, ketat dan formal berhubung pembinaan banguna sanktuari dan pelayanan serta upacaranya yang semuanya bertujuan untuk mengajar kebenaran mengenai Penyelamatan, Penebusan, pengantaraan dan penghakiman. Pada masa yang sama, mereka harus bersukacita di hadapan Tuhan dalam perbaktian mereka. Tema ini seringkali muncul. Oleh yang demikian, haruslah menjadi jelas kepada kita bahawa seseorang itu boleh bersikap teguh dalam ajaran-ajaran Alkitab dan pada masa sama memiliki satu pengalaman Ibadah yang menggembirakan. Kerana apakah yang seharusnya menggembirakan jika bukan mengenai kebenaran tentang Penyelamatan, Penebusan, pengantaraan dan penghakiman?

Apakahyang telah menjadi pengalaman anda sendiri dalam hal bersukacita di hadapan Tuhan? Apakah maknanya hal ini kepada anda? Bagaimanakah anda boleh memiliki satu Ibadah yang lebih menggembirakan? Bagaimanakah anda boleh pastikan bahawa upacara Ibadaha anda tidak sama dengan orang yang disebutkan oleh Tolstoy dalam pengenalan pelajaran minggu ini?      

JUMAAT   22 Julai     

Kajian Selanjutnya: Sila baca Ellen G. White, The Tabernacle and Its Services,” ms. 343–358; “The Sin of Nadab and Abihu,” ms. 359–362; “The Law and the Covenants,” ms. 367–373, dalam Patriarchs and Prophets; “The Lord’s Vineyard,” ms. 288–290, dalam Kristus’s Object Lesson; “Ellen G. White Comments,” dalam The SDA Bible Commentary, vol. 4, ms. 1139, 1140.

            Dari Shekinah Kudus, “Tuhan menyatakan kehendakNya. Seringkali mesej Ilahi itu disampaikan kepada imam besar melalui suara dari awan. Pada masa yang lain cahaya jatuh pada malaikat di sebelah kanan untuk menunjukkan persetujuan atau penerimaan, atau bayangan awan berhenti pada malaikat di sebelah kiri untuk menyatakan ketidaksetujuan atau penolakan.”—Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, ms. 349.

        “Pada mereka [umatNya] Tuhan merencanakan untuk tinggal dalam kepenuhanNya di dunia ini; bukan saja secara am dengan berdiam di dalam khemah; tetapi dengan memiliki kehidupan mereka sepenuhnya agar dapat mempamerkan dunia kepada mereka dan melalui mereka bagaimana Mesias akan menjadi tempat-kediaman Tuhan.”—F. C. Gilbert, Practical Lessons From the Experience of Israel for the Church of Today (Concord, Mass.: Good Tidings Press, 1902), ms. 351.     

Soalan Perbincangan:

 1. Bagaimanakah anda boleh membantu orang lain memahami bahawa pengembalian persepuluhan dan persembahan adalah sebenarnya satu tindakan Ibadah? Apakah yang kita kompromikan apabila kita tidak mengembalikan persepuluhan dan persembahan?
 2. Perhatikan pada acara kebaktian di gereja anda sendiri. Adakah ia lebih mirip kepada satu keadaan yang dingin, steril dan tidak menggembirakan? Atau adakah ia suatu yang lebih beremosi kepada yang menghairahkan dan berperasaan? Ataua adakah terdapat suatu yang seimbang di antara yang bersifat keterlaluan? Bincangkan.
 3. Dalam usaha untuk menjangkau mereka yang tidak menjadi anggota mana-mana gereja, sesetengah anggota secara radikal mengubah upcara kebaktian mereka. Sementara hal ini suatu yang bersifat baik, namun apakah bahayanya yang harus mereka berhati-hati, seperti halnya dengan berkompromi dan menokok-tambah kebenaran Alkitab yang penting?
 4. Dalam sesetengah upcara kebaktian, suatu bentuk ritual telah dilaksanakan dalam cara tertentu buat sekian lamanya dan itulah alasan yang diberikan untuk tidak membuat sebarang perubahan. Bagaimanakah anda menyahut kepada jawapan yang diberikan seperti, “Inilah cara kami lakukannya selama ini,” apabila suatu perubahan dicadangkan dan ditolak?
 5. Sanktuari yang di bumi merupakan satu tempat yang suci dan kudus, tempat yang Tuhan sendiri tinggal. Pada masa yang sama, umat Israel akan bersukacita di hadapan Tuhan di sana. Apakah pelajaran yang kita boleh ambil dari kebenaran penting mengenai perbaktian ini?      

Ringkasan Pelajaran   

Ayat Utama: Ulangan 12:12 

Pelajar Akan:

Mengetahui: Menerangkan bagaimana sanktuari itu bukan sahaja satu pusat perbaktian tetapi ia berada pada pusat hubungan dan komunikasi dengan Tuhan.

Merasakan: Memelihara satu sikap usaha pelayanan sungguh-sungguh, tanpa mementing diri sendiri dan merayakan berkat Tuhan dalam melaksanakan acara Ibadah kita.

Melakukan: Mempersembahkan diri kita setiap hari sebagai persembahan hidup dan kudus dalam perbaktian. 

Garis Panduan Pembelajaran: 

I. Mengetahui: Tuhan Tinggal Bersama Kita

 1. Bagaimanakah sanktuatri itu menyediakan satu tempat untuk mengalami satu hubungan menyelamatkan dengan Tuhan?
 2. Bagaimanakah sanktuari itu menjelaskan ajaran-ajaran tentang sifat dan harapan Tuhan yang kudus dan mulia tentang cara kita seharusnya menyembah Dia?
 3. Bagaimanakah ia menyediakan peluang untuk meraikan berkat Tuhan?
 4. Bagaimanakah sanktuari itu menyediakan peluang untuk berkomunikasi dan berhubungan? 

II. Merasakan: Mereka Yang Mecari Tuhan Dengan Jujur

 1. Walaupun upacara korban persembahan itu dilakukan setiap hari, namun apakah sikap bagi para penyembah yang menghalang ritual ini daripada menjadi suatu tradisi yang tidak bermakna dan kejam?
 2. Apakah peranan pada upacara pesta dan Sabat mainkan untuk menggalakkan sikap bersukacita dan merayakan dalam perbaktian? 

III. Melakukan: Rumah Tuhan Hidup, Korban Persembahan Hidup

 1. Bagaimanakah upacara sanktuari dalam zaman Israel mengaturcara renungan harian dan pelayanan kebaktian kita?
 2. Bagaimanakah ia mengaturcara pelayanan kebaktian mingguan kita? 

Ringkasan: Upacara kebaktian sanktuari berpusat kepada persiapan Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa dan membuat kita kudus setiap hari. Ia juga menyediakan cara untuk satu komunikasi dan perayaan yang intim tentang kebaikan Tuhan. 

Cara Pembelajaran

LANGKAH 1-Mendorong 

KUNCI UTAMA UNTUK PERTUMBUHAN ROHANI: Acara perbaktian bukanlah suatu sukan yang menjadi tontonan (atau bukan berupa suatu acara sukan semata-mata). Perbaktian menuntut peranan kita, baik dalam memuji Tuhan secara aktif dan juga dalam menyerahakan diri kita dan apa yang ada pada kita. 

Hanya Untuk Guru: Memberikan penekanan kepada nilai yang Tuhan telah letakkan pada hubungan kita dengan Dia sebagaimana di lihat melalui perbaktian dan pemberian kita.    

            Pada zaman dahulu di kota Rum tinggal seorang saudagar. Setiap tahun pada umur dewasanya dia telah membayar cukai yang telah ditetapkan iaitu satu dinar kepada maharaja. Perniagaannya maju tetapi apa yang ada padanya tidak pernah cukup. Maka secara senyap dia marah setiap kali dia membayar cukai yang satu dinar itu. Namun demikian, dia terus juga membayar cukai kerana dia tahu dia tidak punya pilihan yang lain. Tetapi pada suatu hari, dia berkata kepada sahabatnya, “Kamu tahu bahawa sememangnya suatu hal yang bodoh bagi saya untuk terpaksa membayar satu dinar kepada raja setiap tahun.”

            Sahabatanya memandang kepadanya dengan kehairanan. “Mengapa?” dia bertanya. “Cuba kamu fikirkan,” jawab saudagar itu. “Siapakah yang membuat kepingan dinar itu?” “Sudah tentu maharaja, saya rasa,” jawab sahabatanya yang jelas tidak selesa dengan pandangan bersifat derhaka itu.

            “Betul!” kata saudagar itu. “Jadi, mengapakah dia minta dinar ini daripada saya sedangkan dia boleh mengilang dinarnya sendiri dan menyimpannya?” Sahabatnya tersenyum lebar seolah-olah dia dimasuki oleh satu idea yang baru. “Anda tahu bahawa sebagai seorang yang agak berjaya, kamu sebenarnya tidak berapa bijak. Idea dalam seluruh hal ini ialah dia tidak mahu dinarnya – dia mahu dinar anda!”

            Sementara perbandingan di antara Tuhan dengan satu penguasa duniawi seperti seorang maharaja tidak semestinya suatu yang lengkap, namun manusia sejak daripada permulaan zaman telah tertanya-tanya mengapa Tuhan menuntut perbaktian, penurutan dan pelayanan kita sedangkan Dia sendiri berkecukupan sepenuhnya. Sebagai contoh, mengapakah Tuhan memerlukan para Raja dan bangsa Israel untuk membina baginya satu sanktuari? Mengapakah Dia membiarkan Ibadah kepadaNya dilangsungkan dalam khemah yang kasar (iaitu makna sebenar bagi sanktuari) sehingga Dia mendapatkan seorang yang Dia rasa layak untuk mengendalikan projek pembinaan satu bangunan yang tetap? Atau dalam hal ini, mengapakah Dia perlukan atau ingikan kita?

            Dari sudut manusia maka adalah sukar untuk membayangkan implikasi, apa lagi jawapan, pada pertanyaan ini. Tetapi kita melayani Tuhan yang memberikan kita peluang untuk membantu Dia menyelesaikan pekerjaanNya di dunia ini, malah sehingga Dia mahu tinggal bersama kita dan akhirnya menjadi salah satu daripada kita. Sementara kita merenungkan idea ini, janganlah sekali-kali kita meremehkan Dia atau memandang kepada perbaktian kita sebagai suatu yang tidak bermakna. 

Perhatikan Hal Ini: Adakah upacara perbaktian, pemberian dan pelayanan kepada Tuhan suatu keistimewaan yang dimaksudkan untuk anda, atau adakah anda merasakan bahawa ianya sekadar suatu rutin atau malah suatu yang membebankan? Jika anda berpendapat bahawa ia suatu yang membebankan, apakah yang anda perlukan untuk mengubah tingkah laku anda? 

LANGKAH 2-Mengkaji 

Hanya Untuk Guru: Tekankan peranan pada memberi dan pengorbanan peribadi dalam Ibadah kita kepada Tuhan sepertimana yang dilihat dalam aktiviti yang dinyatakan dalam ayat-ayat Alkitab yang akan kita pelajari berhubung sanktuari yang kudus. 

Ulasan Alkitab 

I. Rumah Suci atau Rumah Usang . . . ? (Imbas kembali  Keluaran 35.)                 

            Istilah Bahasa Inggersi bagi “rumah suci” (tabernacle) mempunyai makna yang mirip dengan keagamaan dan hal-hal berkaitan dengan gereja. Istilah tersebut, iaitu terjemahan kepada istilah Ibrani mishkan, atau tempat tinggal, digunakan dalam bahasa Inggeris dari bahasa Latin tabernaculum yang secara literal merujuk kepada khemah atau tenda. Jika anda melihat dengan lebih teliti, adalah menjadi jelas bahawa ia datang dari satu istilah asala yang sama iaitu taberna yang boleh bermaksud bangsal, pondok atau rumah tumpangan. Semuanya berbentuk bangunan yang serba serbi dalam halnya dengan rumah tumpangan, ia lebih kelihatan sebagai suatu yang tidak dibanggakan.  Tetapi realitinya, satu-satunya perbezaan ketara ialah penggunaan di mana istilah itu diletakkan. Jika sejarah penggunaan bahasa berubah, mungkin kita merujuk kepadanya sebagai rumah tumpangan Tuhan, dan merendah-rendahkan mereka yang sering pergi ke rumah Tuhan.         

            Khemah Suci yang dibina oleh orang Ibrani di padang gurun sebenarnya adalah sebuah khemah. Ia merupakan satu khemah yang paling indah mampu didirikan di bawah keadaan ketika itu dan ia sememangnya sebuah khemah. Bahan-bahan yang digunakan untuk membina khemah itu telah dipilih dari suatu kriteria yang khusus, tetapi kemungkinan khemah itu sendiri adalah sama dari segi bahan asas dan rekabentuk dengan khemah yang orang Ibrani sendiri diami. Kahadiran Tuhanlah yang membuatnya kudus dan atas hakikat bahawa ia telah dibinia menurut arahanNya; jika tidak demikian ia sekadar merupakan suatu tempat yang biasa sahaja.

            Dalam 1 Korintus 6:19 Paulus memberitahukita bahawa tubuh seseorang yag telah memilih untuk mentahbiskan dirinya kepada Tuhan adalah rumah suci Roh Kudus, satu rumah suci atau tempat tinggal secara literal. Kita sering mengaitkan hal ini dalam merujuk kepada amalan-amalan kesihatan dan hakikat merupakan satu bahagian yang sangat penting. Tetapi perbezaan utama di antara seorang Kristian dengan mereka yang tidak percaya ialah bahawa seorang Kristian telah membiarkan Tuhan untuk tinggal di dalam dan telah memilih untuk menggunakan segala tenaga, kekuatan dan kebolehannya untuk melayani Dia, betapapun sederhananya hal itu. Persoalannya ialah: adakah anda rumah suci atau hanya sekadar khemah? 

Perhatikan Hal Ini: Apakah maknya perbaktian itu kepada anda? Adakah anda membina kehidupan anda sesuai dengan rencanaNya yang sempurna untuk anda? 

II. Korban Persembahan Hidup  (Imbas kembali  Ibrani 10:1–4 dan Roma 12:1 bersama kelas anda.) 

            Dalam Pejanjian Lama, perbaktian bermakna korban dan korban bererti sesuatu harus mati. Semau telah berdosa dan dosa ertinya kematian; jika bukan kepada diri sendiri maka kepada haiwan yang tidak berdosa. Mungkin tidak ramai yang memahami bagaimana transaksi ini berfungsi dalam seluruh butiran metafiziknya, tetapi ia membawa suatu makna tertentu dari segi fahaman gerak hati. Terdapat hutang yang perlu dibayar dan ia harus dibayar dengan nyawa.

            Mereka yang kemudiannya menjadi umat Kristian telah memahami hal ini dalam cara yang berlainan dan kemungkinan bukan dari sudut gerakan hati. Yesus Kristus, di mana kehidupan, kematian dan kebangkitanNya telah terjadi di depan mata sejarah dan yang disaksikan secara peribadi oleh ramai di antara mereka, telah memenuhi makna sebenar korban persembahan ini. Mereka yang menerima pengorbananNya untuk dosa mereka telah berubah dan sebenarnya menjadi lebih bahagia dan lebih baik – dalam ertikata sebenar, menjadi orang yang tidak mementin diri sendiri. Korban persembahan ini tidak perlu diulangi sebagaimana halnya dengan upacar yang di sanktuari. Cara yang lama itu kelihatan sebagai satu pembayang kepada cara yang baru dan hidup. Yesus telah mati tetapi Dia telah kembali kepada kehidupan! Apakah jenis pengorbanan yang berakhir dengan mangsanya kembali hidup dan sihat?

            Sebagaimana berakhirnya, cara lama itu secara literal merupakan pembayang kepada apa yang akan datang. Tuhan tidak inginkan nyawa binatang yang dikorbankan. Satu-satunya pengorbanan yang dimintaNya dari kita ialah diri kita sendiri yang dipenuhi dengan kehidupan yang baru: korban yang hidup.

Perhatikan Hal Ini: Perbaktian sejati masih menuntut pengorbanan. Bukan kerana Tuhan itu tamak atau ingin agar kita mejalankan kehidupan yang susah tetapi kerana ia merupakan respons yang sesuai kepada keberadaan tidak terhingga yang ada pada kita dalam Kristus. Apakah erti sebenar dalam menyerahkan hidup anda kepada Tuhan yang telah menyerahakan nyawaNya untuk anda? 

LANGKAH 3-Menerapkan

Hanya Untuk Guru: Gunakan pertanyaan berikut untuk menekankan kepentingan pada perbaktian selaku suatu perbuatan dan juga yang berkenaan dengan emosi atau tingkah laku. Tingkah laku yang tidak dilijat melalui perbuatan juga dikenali sebagai khayalan. 

Soalan Renungan:

 • Memandangkan Tuhan tidak mendapat faedah sebenar dari korban persembahan dalam upacara rumah suci, mengapakah ia kelihatan sangat penting bagiNya dalam kitab-kitab Perjanjian Lama? Bagaimanakah ia bersifat lebih daripada satu janji tentang apa yang Dia akan lakukan dalam Kristus?
 • Tuhan berkomunikasi dengan bangsa Israel melalui cara yang agak dramatik dalam Perjanjian Lama, terutamanya dalam zaman Musa. Kebanyakan daripada komunikasi ini berlaku dalam konteks perbakyian. Bagaimanakah Tuhan berkomunikasi dengan kita hari ini dan bagaimanakah ia dilakukan melalui perbaktian kita? 

Soalan Penerapan:

 • Sementara kita tidak inginkan kebaktian itu menjadi sekadar satu rutin, namun ia seharusnya ssuatu yang berbentuk rutin agar menjadi berkesan dalam hidup kita. Kita perlu berbakti sama ada kita rasa ingin berbuat demikian pada saat itu atau tidak. Seringkali perasaan ingin melakukannya selalunya menyusul jika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Bagaimanakah kita mengenalpasti bahawa cara perbaktian kita sedang kehilangan maknanya dan apakah yang kita boleh lakukan untuk membawanya kembali?
 • Dalam pelajaran hari Selasa E.G. White telah dipetik sebagai berkata bahawa korban persembahan yang akhirnya bertukar menjadi satu ritual lazim, pada asalnya bertujuan untuk menjadi peristiwa yang penuh berdoa dan penyerahan jiwa. Dalam pelbagai cara, cara kita juga tidak jauh bezanya. Kita bermula dengan saranan dan cita-cita yang tinggi tetapi ia akan kelihatan seperti merosot setelah sekian lama berlalu jika kita tidak berhati-hati. Apakah yang kita boleh lakukan untuk mengekalkan kebaktian kita sebagai satu perhubungan penting di antara diri kita dengan Tuhan? 

LANGKAH 4-Mewujudkan 

Hanya Untuk Guru: Menekankan kebaktian itu sebagai satu penerimaan terhadap adanya Tuhan. Aktiviti berikut akan menekankan suatu keadaan yang sedar terhadap realiti dan kebesaranNya.

            Sebagaimana pelajaran kita nyatakan, bangsa Ibrani purba mampu melihat kepada satu bangunan dan struktur yang nyata dan mengetahui bahawa Tuhan berada di sana. Tanya ahli kelas anda untuk membayangkan satu kehadiran Tuhan yang nyata; iaitu, mereka sedang memandang kepada satu struktur dan mempercayai bahawa kehadiran sendiri Tuhan, dalam cara yang istimewa, berada di sana. Bagaimanakah seharusnya perbuatan atau tingkah laku mereka berubah? Bagaimanakah cara mereka memikirkan tentang suatu benda berubah? Setelah membincangkan hal ini, sila tekankan bahawa sebagai umat Kristian kita sememangnya tinggal di dalam hadirat Tuhan.

            Jika anda ingin menambah satu dimensi seterusnya pada idea ini, minta ahli-ahli kelas anda untuk menanggalkan kasut mereka ketika mereka masuk ke dalam bilik sebagaimana yang Musa telah lakukan semasa berada di hadapan belukar yang sedang terbakar. 

Alternatif: Minta ahli-ahli kelas untuk menimbang beberapa ruang dalam hidup mereka yang mereka mungkin perlu dicipta kembali. Cadangkan agar mereka mengambil perhatian pada perkara tersebut dan menjadikannya satu topik tumpuan doa pada hari-hari, minggu atau bulan akan datang dan bahawa mereka berusaha mencari perubahan.

Advertisements

About Sekolah Sabat Bahasa Melayu - Sabah

Penterjemah Sekolah Sabat untuk Misi SDA Sabah.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s